• info@aurair.eu
  • Cloud

AurAir Base 1 Manuals

English

Datasheet (pdf): AurAir B1 Datasheet

Pocket Guide (pdf): AurAir B1 Pocket Guide

Quick Start Guide (pdf): AurAir B1 Quick Start Guide

Quick Start WiFi Guide (pdf): AurAir B1 Quick Start WiFi Guide

Nederlands

Snelstart Handleiding (pdf): AurAir B1 Snelstart Handleiding

Snelstart Handleiding WiFi (pdf): AurAir B1 Snelstart Handleiding Wifi Windows10