AurAir Base 2 Technical Library

The AurAir Base 2 Technical Documentation

This page lists all available technical documentation for the AurAir Base B2 product.


User Guides

English

DatasheetAurAir B2 Datasheet

Pocket GuideAurAir B2 Pocket Guide

Quick Start GuideAurAir B2 Quick Start Guide

Quick Start WiFi GuideAurAir B2 Quick Start WiFi Guide

Nederlands

Snelstart HandleidingAurAir B2 Snelstart Handleiding

Snelstart Handleiding WiFiAurAir B2 Snelstart Handleiding WiFi Windows10

Snelstart Handleiding Cloud: AurAir B2 Snelstart Cloud Handleiding


Programming Guides

Programming Environment Guide: Aurair B2 Programming Environment Guide

RESTful API Guide: AurAir B2 RESTful API GUIDE

Domoticz Configuration Guide (domoticz poll): AurAir B2 Domoticz Configuration Guide

ConfigCL Tool Guide (domoticz push): AurAir B2 ConfigCL Tool Guide

Programming Guide: In review


Tools

Esptool.exe: AurAir B2 esptool tool

Configcl.exe: AurAir B2 Configcl tool