Firmware v1.1.0 Aankondiging

Firmware-updates voor AurAir Base 1 en Base 2 beschikbaar

De AurAir Base is een innovatief product waarbij gezonde luchtkwaliteit in huizen, kantoren, scholen en andere gedeelde ruimtes voorop staat. Deze compacte luchtkwaliteitsmeter maken het mogelijk om het CO2- en luchtvochtigheidsniveau in elke ruimte nauwgezet te monitoren, ook op afstand via internet, op een zeer eenvoudige en kosteneffectieve manier. Het product is een groot succes gebleken in de praktijk en we hebben al veel positieve reacties mogen ontvangen. Daarnaast hebben we ook verzoeken ontvangen voor toevoegingen en verbetering aan de firmware. Om het succes door te zetten, verbeteringen toe te voegen en de kwaliteit te waarborgen is er een nieuwe firmware-update voor de AurAir Base beschikbaar.

Wat is nieuw en verbeterd in versie 1.1.0

De volgende voordelen en verbeteringen zijn opgenomen in deze update.

 • De AurAir Base start sneller op.
 • De knoppen van het AurAir apparaat reageren sneller.
 • Er is een wifi watchdog  aangebracht. De watchdog kijkt of de wifi verbinding nog bestaat. Zo niet, dan wordt er elke minuut een nieuwe poging gedaan om de wifi verbinding opnieuw te leggen.
 • Verbeterde stabiliteit van de firmware.
 • Instellingen van de schermfunctionaliteiten blijven behouden na een reset, zoals ‘aan/uit’ en ‘dag/nacht’ mode.
 • De bovenstaande functionaliteiten worden toegevoegd aan de ‘REST API’.
 • Diverse bugs zijn opgelost.
 • Een nieuw AurAir product wordt ondersteund, namelijk de AurAir Pro. Hierover volgt binnenkort een afzonderlijke aankondiging.

Update uitvoeren van de AurAir Base

 1. Zet uw AurAir Base aan indien deze nog niet aan staat en wacht tot deze geheel opgestart is. Uw AurAir Base moet verbonden zijn met uw wifi netwerk om te kunnen updaten.
 2. De upgrade zal starten door 2 seconden de schermknop in te drukken. Dit is de bovenste knop indien het scherm aan de rechterkant van het stopcontact zit.
 3. Op het scherm wordt de vraag wordt gesteld of u de firmware wilt bijwerken. Als u op de weergaveknop drukt (de middelste knop met het 2 vierkantjes symbool), betekent dit ‘ja’; als u op de knop instellingen drukt (de onderste knop met het wieltjes symbool), betekent dit ‘nee’.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het update proces van de AurAir Base 2 de handleiding op pagina 3.
AurAir B1 handleidingen kunt u vinden op url: https://www.aurair.eu/aurair-base-1-manuals/


Mochten de instructies niet geheel duidelijk zijn of er problemen voorkomen bij het updaten van de AurAir kunt u een support ticket aanmaken via deze url: https://www.aurair.eu/open-a-new-ticket/