Algemene Voorwaarden

Voor Consumenten gelden de Algemene Voorwaarden Consumenten.

Voor Bedrijven gelden de Algemene Voorwaarden Bedrijven.


Definities

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Bedrijf: de partij, niet zijnde consument, aan wie verkoper aanbiedingen doet/ de partij met wie verkoper een overeenkomst sluit tot levering van producten.