Veelgestelde Vragen

V2 Firmware

Categorie: V2 Firmware

Om uw Aurair met de WiFi te verbinden heeft u in firmware V2 een app nodig, dit kunt u hier nalezen: https://www.aurair.eu/nl/user-manuals/

Categorie: V2 Firmware

De betreffende iPhone/Android smartphone apps staan in de appstore/play store. Een rechtstreekse link naar de betreffende app kunt hier vinden.

V1 Firmware

Categorie: V1 Firmware

Als na een paar minuten nog steeds het AurAir logo zichtbaar is, trekt u dan de AurAir uit het stop contact, wacht 10 seconden en stopt u hem dan weer in het stopcontact.

Mocht dit het probleem niet verhelpen, herstelt u dan de fabrieksinstellingen.

Categorie: V1 Firmware

Ten gevolge van een bug in het Wifi gedeelte kan het zijn dat u geen verbinding met uw Wifi accesspoint kan maken als uw Wifi wachtwoord alleen uit cijfers bestaat. Deze bug is opgelost in Firmware 1.2

Omdat een Wifi wachtwoord die alleen bestaat uit cijfers minder beveiliging biedt dan een wachtwoord bestaande uit letters en cijfers, is het kiezen van een Wifi wachtwoord die alleen bestaat uit cijfers onverstandig.

Oplossing

Verander uw Wifi wachtwoord van alleen cijfers naar letters en cijfers.

Generiek

Categorie: Generiek

U kunt zien dat de AurAir wel een wifi verbinding heeft gemaakt en zichzelf heeft geregistreerd indien er bij het AurAir instellingen scherm er een IP-adres (anders dan 192.168.4.1) is weergegeven en een Cloud wachtwoord.

Echter na het inloggen op de AurAir Cloud, ziet u geen (recente) AurAir data staan.

Waarschijnlijk heeft u of uw organisatie een firewall en/of proxy die al het internet verkeer tegenhoudt, behalve het web (http) verkeer.

De AurAir maakt echter gebruik van het encrypted MQTT protocol en deze wordt waarschijnlijk door uw firewal/proxy tegen gehouden. Om dit op te lossen dient u het mogelijk te maken dat het IP verkeer op poort 8883 toch naar het internet toe mag (en dus ook naar de AurAir Cloud).

De firewall van internet naar uw wifi netwerk (dus van buiten naar binnen) hoeft u NIET aan te passen, daardoor loopt u dus geen extra risico.

Categorie: Generiek

Als u wifi heeft ingesteld, dan worden meetwaardes automatisch bewaard in de cloud. Om deze meetwaardes te bekijken, klikt u op het Cloud icoon rechtboven in de AurAir homepage of op deze Cloud link.

Categorie: Generiek

Indien uw Wifi accesspoint gebruik maakt van een kanaal groter dan 11, kunt u geen verbinding met het accesspoint maken.

WiFi kanaal 12 en 13 mogen niet gebruikt worden in veel landen, derhalve kan de AurAir WiFi adapter deze 2 kanalen niet gebruiken.

Oplossing

Zet het WiFi kanaal van de access point op kanaal 11 of lager.

Categorie: Generiek

Nee, de AurAir werkt ook prima zonder cloud verbinding. De AurAir houdt echter maar 24 uur aan historie bij zolang de AurAir in het stopcontact zit, dus als u meetwaardes langer dan 24 uur wilt bewaren heeft u 2 keuzes:

  • Cloud verbinding, meetwaardes worden naar de cloud gestuurd en daar bewaard
  • Meetwaardes ophalen bij de AurAir zelf via een RESTAPI of door een domotica server.

Categorie: Generiek

Nee, via de ventilatiesleuven aan de achterkant kan (fijn) stof de behuizing binnendringen en daar kortsluiting veroorzaken.

Categorie: Generiek

Nee, vochtige lucht kan via de ventilatiesleuven aan de achterkant de behuizing binnendringen en daar condenseren wat mogelijk een kortsluiting veroorzaakt.

Categorie: Generiek

Captive portals worden vaak gebruikt om een ​​landings- of inlogpagina te presenteren waarvoor mogelijk authenticatie vereist is. Dat betekent dat al het web verkeer, waar een AurAir ook gebruik van maakt om zichzelf aan te melden, wordt omgeleid naar een web pagina waarop een gebruiker moet inloggen.

U kunt zien dat de AurAir wel een wifi verbinding heeft gemaakt maar zichzelf niet kan registreren indien er bij het AurAir instellingen scherm er wel een IP-adres (anders dan 192.168.4.1) is weergegeven, maar geen Cloud wachtwoord.

Net zoals al het andere web verkeer kan de AurAir daar niet omheen, waardoor de AurAir zichzelf niet eenmalig kan registreren. Omdat dit echter alleen eenmalig hoeft, kunt u de inlogpagina het beste omzeilen door uw mobiele telefoon als accesspoint te laten fungeren waardoor de AurAir zichzelf toch kan aanmelden.

Het versturen van data doet de AurAir niet via het web protocol (http) maar via encrypted MQTT.

Voor meer informatie over Captive Portals kunt u hier kijken.

Categorie: Generiek

In onze AurAir snelstarthandleiding staat dit uitgelegd:

“Instellingenknop Lang (2 seconden) indrukken: Herstelt de fabrieksinstellingen. Op het display wordt de vraag gesteld of u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Als u op de weergaveknop drukt, betekent dit JA; als u op de knop instellingen drukt, betekent dit NEE. “

Mocht u de CO2 waarde 0 dan zien, trekt u dan de AurAir uit het stop contact, wacht 10 seconden en stopt u hem dan weer in het stopcontact.