• info@aurair.eu
  • Cloud

AurAir Technical Library

The AurAir Technical Documentation

This page lists all available technical documentation for the AurAir products.

The non-technical documentation for AurAir products can be found in the Press Kit.


AurAir Base Technical Libraries

The AurAir B2 Technical Library (current version): AurAir B2 Technical Library

The AurAir B1 Technical Library (previous version, soldout): AurAir B1 Technical Library